Wat we doen

Vanuit de behoefte de wereld mooier te maken, willen we graag verbinden met andere mensen. Mensen die net als u en ik zien dat het beter kan. Duurzamer en leefbaarder. En dat vooral gewoon willen doen. Daarom kopen wij overal percelen landbouwgrond op om er voedselbossen van te maken. De gehele buitenrand verpachten we als voedseltuin. 

Hoe we dit doen

U kunt een schoon perceel van 100 m2 pachten en er vrij uw gang gaan. Met inachtneming van alles wat mooi, goed en duurzaam is. Daarnaast kunt u participeren in ons voedselbos. Dit gebeurt al op een natuurlijke manier als uw tuin aan ons bos grenst. Samen kunnen we zo naast en met elkaar leven en leren. 

Voorbeeld

Wij kopen in uw omgeving een hectare landbouwgrond. U bent geïnteresseerd en neemt een optie op een voedseltuin. Hierdoor krijgt u alle informatie en wordt u vanaf het begin meegenomen in het gehele proces van het omvormen van landbouw naar voedselbouw. Gelijktijdig bent u verzekerd van een voedseltuin.
Als u daadwerkelijk gaat pachten heeft u een proeftijd van twee jaar. Hierna volgt er een jaarlijkse verlenging die automatisch doorloopt. Tenzij u opzegt. Wanneer er een voedselbos in uw woonomgeving start, kunt u altijd de overstap maken naar een perceel dichter bij huis.