Stichting Groener maakt de wereld groener. Stichting Groener wil dat in 2035 elke Nederlandse gemeente haar eigen voedselbos heeft.

Wij werken op verschillende manieren aan dit doel:

  • Door de aankoop van landbouwgrond en het omvormen van deze grond tot voedselbossen. De laatste jaren heeft Stichting Groener zes voedselbossen aangekocht, waarvan de laatste twee aankopen bestaan uit landbouwgronden die ontwikkeld worden tot voedselbossen;
  • Door het delen en verspreiden van kennis en inspiratie over voedselbossen. We geven het Voedselbossen Magazine uit en organiseren jaarlijks het voedselbosfestival Het Gras van de Buren;
  • Door het adviseren bij de aankoop en realisatie van voedselbossen. We adviseren gemeenten en voeren haalbaarheidsonderzoeken uit.

Voor meer info zie www.groener.org