Optie nemen op een perceel

€ 90,00

Hierbij heb je het recht om in een later stadium het perceel te pachten. Waarbij het bedrag dat je voor de optie betaald hebt in mindering wordt gebracht van de pachtsom.